การใช้งาน Google Classroom

การใช้งาน Google Classroom

    Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงาน ที่ได้จากการกำหนดบนหน้าและเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่คลิก ครูสามารถติดตามการทำงานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และผลการเรียนในชั้นเรียน

วิดีโอการใช้งานเบื้องต้น

1] การสอนแบบ Virtual Classroom ด้วย Google Hangout Meet
2] แนะนำการใช้งาน Google Meet อย่างง่าย 5นาที
3] เริ่มต้นใช้ Google Classroom App ในชั้นเรียน เริ่มต้นแบบนี้ดีกว่า
4] แนะนำวิธีการสอนออนไลน์ (สำหรับครูผู้สอน) ผ่าน Video Conference โดยใช้ Google Classroom X Meet
5] ติดตั้ง​ Google​ Meet บน​ Google​ Classroom ง่ายนิดเดียว รวดเร็วในพริบตา​ คุณก็ทำได้
6] Google Classroom Part 1 แนะนำเบื้องต้น - การสร้างชั้นเรียน
7] Google Classroom Part 2 การสร้างงานของชั้นเรียน
8] Google Classroom Part 3 การสร้างแบบทดสอบ และเทคนิคการสอบ
9] Google Classroom Tips : การลบห้องเรียน และการเก็บห้องเรียนที่ปิดคอร์สแล้ว
10] Google Classroom Tips : การใช้ Meet ในคลาสรูม ในการเรียนแบบ synchronous (เรียนออนไลน์พร้อมกัน)
11] Google Classroom Tips : การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (RUBRICS)