การใช้งาน Microsoft Teams

การใช้งาน Microsoft Teams

     Microsoft Teams เป็นรูปแบบ (Platform) การให้บริการแชทแบบกลุ่มสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กร แต่มีจุดเด่นตรงที่การเชื่อมต่อกับแอพในชุด Office ทั้งหมด, รองรับการคุยด้วยเสียง-วิดีโอผ่าน Skype ในตัวในรูปแบบ Video Conference ทำให้การเรียนการสอนและการประชุมสามารถไลฟ์สดได้เสมือนห้องเรียนจริง, มีหน้าฮับรวมการทำงานของคนในทีม (หน้าตาคล้าย Twitter/Facebook ที่เป็นการโพสต์ตามไทม์ไลน์), รองรับการสร้างบ็อตด้วย Microsoft Bot Framework และเนื่องจาก Microsoft Teams เป็นส่วนหนึ่งของ Office365 จึงทำให้มีแอปพลิเคชั่นแบบ Third Party มาใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams จำนวนมาก ทำให้นักเรียน นักศึกษา คุณครู อาจารย์ สามารถนำ Microsoft Teams มาประยุกต์ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด การรองรับอุปกรณ์

   1. Mac OSX (ตัวโปรแกรมสามารถ Download ได้ที่ ้http://teams.microsoft.com)
   2. Windows (ตัวโปรแกรมสามารถ Download ได้ที่ ้http://teams.microsoft.com)
   3. iOS
   4. iPAD OS
   5. Andriod

วิดีโอการใช้งานเบื้องต้น

1] EP.00 Microsoft Teams คืออะไรและแนะนำใช้งานเบื้องต้น
2] EP.01 MS Teams Access (การเข้าระบบ Microsoft Teams)
3] EP.02 MS Teams Class Building (การสร้างห้องเรียน)
4] EP.03 MS Teams Setting (การตั้งค่าห่องเรียน)
5] EP.04 MS Teams Chat (การใช้งานระบบ Chat)
6] EP.05 MS Teams VDO Conference (การตั้งค่าการสอนแบบไลฟ์สด)
7] EP.06 MS Teams Screen Sharing (การเปิดไฟล์เอกสารสำหรับการ LIVE!)
8] EP.07 MS Team iPad Screen Sharing (เทคนิคการแชร์หน้าจอ iPad ไปบน Microsoft Teams)
9] EP.08 MS Teams Files (พื้นที่ในการเก็บไฟล์สำหรับการเรียนการสอน )
10] EP.09 MS Teams Assignment (การสั่งการบ้านหรือรายงาน)
11] EP.10 MS Teams Quiz (การสร้างข้อสอบบน Microsoft Teams)
12] EP.11 Microsoft Planner (การใช้งาน Planner)